April 26 2021 0Comment

Позив за достављање понуда (IFB) – Подршка инфраструктурним пројектима

Датум: 23.04.2021. године

Идентификациони број уговора: 02-14-447/20

Број ЕИБ кредита и гранта: 25.741

Назив ЕИБ кредита: Подршка инфраструктурним пројектима

Босна и Херцеговина / Република Српска добила је кредит и грант од Европске Инвестиционе Банке (ЕИБ), за пројекте водоводне и канализационе инфраструктуре у Републици Српској и дијелом средстава намјерава покрити плаћања по уговорима за реконструкцију сеоске водоводне и канализационе инфраструктуре у општинама предвиђеним уговором о кредиту и гранту.

Оппггина Фоча позива квалификоване понуђаче да доставе запечаћене понуде за извођење радова на „Реконструкција водоводне мреже Миљевина и дијела водоводне мреже према насељу Драгочава”

Понудбени документи (и додатне копије) могу се набавити на сљедећој адреси:

ПвиК „Извор” А.Д. Фоча

Вука Караџића бб, 73 301 Фоча, од 08:00 до 15:00 часова

за неповратни износ од КМ 200,00, за сваки сет докумената, који се плаћа на жиро-рачун ПвиК ,Извор“ А.Д. Фоча, код Нове банке број 555-010-00006033-53, сврха дознаке „Уплата за тендерску документацију за „Реконструкција водоводне мреже Миљевина и дијела водоводне мреже према насељу Драгочава”. Уплатницу је потребно доставити приликом преузимања докумената. Заинтересовани понуђачи могу добити додатне информације на истој адреси.

Понуде морају да важе 120 (стодвадесет) дана након отварања понуда и уз сваку понуду мора бити приложена банкарска гаранција за обезбјеђење понуде у износу од:

КМ 5.500,00;

Понуде je потребно доставити на сљедећу адресу: ОПШТИНА ФОЧА, Краља Петра I, 73 302 Фоча Република Српска / ‘Босна и Херцеговина, (на инфо пулт/протокол), најкасније до 27.05.2021. године у 12 30 часова по локалном времену. Понуде ће бити отворене у просторијама ПВиК ,Извор“ (Вука Караџића бб), у 1300 часова по локалном времену, у присуству понуђача/овлашћених представника (обавезно писмено овлашћење) који желе учествовати. Закашњеле понуде ће бити одбијене и враћене неотворене понуђачима.

Контакт особа:Славенка Тодоровић

Организација: Општина Фоча, Пројекгни имплементациони тим

Адреса: Краља Петра I, 73 302 Фоча

Република Српска / Босна и Херцеговина

Телефон/Факс: +387 58 210-134

Отворите ПДФКлик за отваранје пдф документа